Yükleniyor...

 
  Yükleniyor...

sign by Juvenis
Business is a combination ofwar and sport

André Maurois

MARKAYI
tanır

Markanın tarihçesini anlar.

Markanın projelerini inceler.

İhtiyaç halinde markanın
hedef kitle üzerindeki
algısını analiz eder.

Verilmek istenen
marka mesajını anlar.

Stratejik iş ortaklarını
tespit eder.

STRATEJİ belirler

Sektör analizi yapar.

Potansiyel risk & fırsatları tespit
eder ve nitelendirir.

Hedef kitleye en uygun
sürdürülebilir iletişim
platformunu kurgular.

Bu platformdaki paydaşları
tespit edip, ilişki yönetimini
dizayn eder.

Markalar arası ‘karşılıklı
kazanç’ı esas alacak
işbirlikleri kurgular.

Kurum içi paydaşlarının ortak
noktada buluşmasını sağlar.

Entegre pazarlama
bileşenlerini belirler
ve yönetir.

PLANLAR

Uygulama planını çıkarır.

Fizibilite araştırması yapar.

Proje takvimini hazırlar.

Etkin bütçe yönetimini
kurgular.

Etkin tedarik zincirini
belirler ve yönetir.

Performans kriterlerini
tespit eder ve bu yönde
hedefleri belirler.

UYGULAR

Etkinliğin tüm detaylarını kapsayan proje takip
listesini çıkarır ve tüm partilere iletir.
( Detaylı iş takip listesinin hazırlanması)

Doğru delegasyon
planı yapar.

Zaman planı dahilinde üretimlerin
tamamlanmasını sağlar.

Onaylanan bütçe dahilinde
tedarik zincirini yönetir.

Projede rol alacak tüm
paydaşları detaylarla
ilgili bilgilendirir.

Son koordinasyon
toplantısını yapar.

Kriz yönetim
planını hazırlar.

Rol ve sorumlulukların
tespiti ile ilgili kişileri
yetkilendirir.

Planlanan proje
detaylarının eksiksiz
uygulanmasını sağlar.

ÖLÇER, değerlendirir

Performans kriterlerini
belirler.

Performansı ölçer ve
hedeflerle karşılaştırır.

Gerekli gördüğünde
proje öncesi & proje sonrası anket
yapar ve oluşan farkı ölçümler.

RAPORLAR, arşivler

Tüm dökümantasyonu
arşivleyerek kurum
hafızası oluşturur.

Tüm süreci anlatan
detaylı rapor hazırlar.

Öğretileri paylaşır.

Proje sırasında çektiği fotoğraf
ve videolar ile raporlama
yapar, proje sonu videosu
oluşturur.

Kurum içi farkındalık
yaratır.

Firma: *
Email: *
Telefon:
Konu Başlığı: *
Mesaj:
* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.
Send